SLOcast

SLOcast feed:

Copy the feed link and paste it into your aggregator

Copy the feed link and paste it into your aggregator

Subscribe to this podcast with iTunes

Subscribe to this podcast with iTunes

Join us on Facebook!

Questions? Comments? Suggestions?
Send us an email at podcast@slocast.si.

SLOcast

We're pleased to announce SLOcast, a monthly audio project brought to you by the U.S. Embassy in Slovenia. Each episode of SLOcast starts with a single question, posed to people throughout Slovenia. The result is a podcast packed with stories, music, interviews, and more. You'll be amazed by where just one question can take us.

Download 14 Kakšna je in kakšna bi morala biti vloga Slovenije na Zahodnem Balkanu in v svetu?  23-07-2013 (37.59 MB)

Duration: 40:58 m - Filetype: mp3 - Bitrate: 128 KBPS - Frequency: 48000 HZ

14 Kakšna je in kakšna bi morala biti vloga Slovenije na Zahodnem Balkanu in v svetu?

 • 14 Kakšna je in kakšna bi morala biti vloga Slovenije na Zahodnem Balkanu in v svetu?
 • V tej oddaji smo želeli pogledati čez meje Slovenije. Na začetki smo si zamislili, da bi se pogovarjali o vlogi Slovenije v regiji. Torej njeni vlogi na Zahodnem Balkanu. Pa je kar kmalu postal jasno, da je težko ločiti vlogo, ki jo Slovenija igra v državah bivše Jugoslavije in Zahodnem Balkanu od njenega aganžmaja drugod po svetu. Zato smo se odločili, da bomo vsebino razširili in ne bomo govorili samo o vlogi Slovenije v regiji, temveč tudi njeni vlogi v svetu – kaj trenutno je njena vloga in kaj bi morala biti.

  Pogovarjali smo se z g. Dorijanom Maršičem, direktorjem ITF-a, Ustanove za krepitev človekove varnosti, ter g. Srečkom Zajcem z Ministrstva za obrambo, prvim slovenskim civilno-vojaškim predstavnikom v Afganistanu. Prisluhnite!

  Glasba: “Happy Alley” - Kevin MacLeod, “Clear Air” - Kevin MacLeod (obe incompetech.com), ter “Photosphere” by Charles Atlas
  Download

Download 14 What is Slovenia's role in the Western Balkans and the world and what should it be?  21-06-2013 (50.63 MB)

Duration: 55:13 m - Filetype: mp3 - Bitrate: 128 KBPS - Frequency: 48000 HZ

14 What is Slovenia's role in the Western Balkans and the world and what should it be?

 • 14 What is Slovenia's role in the Western Balkans and the world and what should it be?
 • In this episode, we wanted to look a bit outside Slovenia. Initially, we had envisioned talking only of Slovenia's regional role. That is, it's role in the Western Balkans. But it soon became clear that it's hard to separate Slovenia's role in the Former Yugoslavia or the Western Balkans from it's engagement elsewhere in the world. So we widened the scope of this episode and we'll talk not only about Slovenia's involvement in the region, but also Slovenia's role in the world – what it currently is and what it should be.

  We talked to Mr. Dorijan Maršič, Director of ITF Enhancing Human Security, and Mr. Srečko Zajc of the Ministry of Defense – the first Slovenian civil-military representative in Afghanistan. Tune in!

  Music: “Happy Alley” by Kevin MacLeod, “Clear Air” by Kevin MacLeod (both incompetech.com), and “Photosphere” by Charles Atlas
  Download

Download 13 What does good government look like to you? English version  24-04-2013 (55.02 MB)

Duration: 60:02 m - Filetype: mp3 - Bitrate: 128 KBPS - Frequency: 48000 HZ

13 What does good government look like to you? English version

 • 13 What does good government look like to you? English version
 • Around the world, particularly inside Europe and the United States, the faith of citizens in their governments has drastically decreased. We stumbled upon a recent Delo Stik poll in Slovenia which found that a majority of Slovenes have lost trust in parliamentary democracy—and though most don't see another alternative, more than a quarter of citizens remain interested in other systems of government. We felt compelled to ask how that situation could be made better. This month on SLOcast we set out to explore the theme of good governance: how can people's trust be restored in states.

  Join us today as we examine this controversial topic by asking experts in the field their thoughts on corruption, transparency, and responsibility. Who knows, between them all we might just come across upon the secret to better governance. We talked to Nataša Briški, Simona Habič and Vita Habjan. Tune in!

  Music: “Blackroad” by Tyrannic Toy, “Fater Lee” by Black Ant, “live dublab sprout session” by Baths
  Download

Download 13 What does good government look like to you? Original version  22-04-2013 (64.13 MB)

Duration: 70:00 m - Filetype: mp3 - Bitrate: 128 KBPS - Frequency: 48000 HZ

13 What does good government look like to you? Original version

 • 13 What does good government look like to you? Original version
 • Around the world, particularly inside Europe and the United States, the faith of citizens in their governments has drastically decreased. We stumbled upon a recent Delo Stik poll in Slovenia which found that a majority of Slovenes have lost trust in parliamentary democracy—and though most don't see another alternative, more than a quarter of citizens remain interested in other systems of government. We felt compelled to ask how that situation could be made better.

  This month on SLOcast we set out to explore the theme of good governance: how can people's trust be restored in states. Join us today as we examine this controversial topic by asking experts in the field their thoughts on corruption, transparency, and responsibility. Who knows, between them all we might just come across upon the secret to better governance. We talked to Nataša Briški, Simona Habič and Vita Habjan. Tune in!

  Music: “Blackroad” by Tyrannic Toy, “Fater Lee” by Black Ant, “live dublab sprout session” by Baths
  Download

Download 13 Kaj je za vas dobra in učinkovita vlada ter dobro, učinkovito vodenje?  22-04-2013 (57.44 MB)

Duration: 62:40 m - Filetype: mp3 - Bitrate: 128 KBPS - Frequency: 48000 HZ

13 Kaj je za vas dobra in učinkovita vlada ter dobro, učinkovito vodenje?

 • 13 Kaj je za vas dobra in učinkovita vlada ter dobro, učinkovito vodenje?
 • Po vsem svetu, predvsem pa v Evropi in v Združenih državah Amerike, se je zaupanje državljanov v njihove vlade občutno zmanjšalo. V nedavni raziskavi javnega mnenja Delo Stik so rezultati pokazali, da je večina Slovencev izgubila zaupanje v parlamentarno demokracijo. Večina ne vidi nobene alternative. Več kot četrtina pa razmišlja o možnostih drugačne politične ureditve. Zanimalo nas je, kako bi se lahko položaj izboljšal.

  Ta mesec v SLOcast-u raziskujemo temo dobrega upravljanja in kako bi lahko izgubljeno zaupanje v državo povrnili. Pridružite se nam v raziskovanju te kontroverzne teme. Po mnenju o korupciji, transparentnosti in odgovornosti smo povprašali strokovnjake s tega področja. Kdo ve, morda pa se z njihovo pomočjo dokopljemo do skrivnosti boljšega vodenja in upravljanja. Govorili smo z Natašo Briški, Simono Habič in Vito Habjan. Prisluhnite!

  Glasba: “Blackroad” - Tyrannic Toy, “Fater Lee” - Black Ant, “live dublab sprout session” - Baths
  Download